Menu Sluiten

De psychosociale profielen volgens de 5 emoties van de 5 elementen

Paula Holtzer

Afgelopen weekend 4 en 5 mei heb ik bijscholing gevolgd bij Josef Muller

Binnen de cursus wordt er volgens verschillende methodes bepaald op welk niveau de blokkade van de energie stroom ligt. De cursus focust daarom op diagnose en behandeling van deze blokkades op de 3 nivo’s volgens de 3 schatten Hemel, Mensheid en Aarde (omgekeerd: Jing Qi Shen).

  • Hemel – niet-fysieke nivo:
    Traumatische ervaringen intra-uterien (bv sterke emoties van moeder), van geboorte, en traumatische stress afwijkingen in postnataal leven door bv sexueel misbruik of fysiek geweld
  • Mensheid of middennivo: emotionele problemen, stress.
    diverse afwijkingen die zorgen dat de energiestroom door meridianen geblokkeerd is; zoals littekens en structuur (houding) afwijkingen. Ook het Dantien als Qi centrum kan als blokkade acteren.
  • Aarde – fysiek nivo:
    Blokkades als gevolg van toxische staten (door medicijngebruik of ‘recreatieve’ drugs), electro-smog, geopatische stress, allergien, tandproblemen en chronische orgaanziektes met ‘bloed-stase’.

Binnen de cursus demonstreerde hij verschillende methoden om te bepalen op welk niveau de emotionele problemen liggen. Door middel van therapeutische gesprek technieken, door lichamelijke reacties en aan de hand van de pols en hara diagnose.

Zijn kennis van de acupunctuurpunten is diepgaand en hij heeft me inzicht gegeven hoe te werken met punten volgens de 5 elementen en met de bijzondere punten als heavenly windows punten. Deze geven de mensen de mogelijk om in contact te komen met hun voorhemelse plan en geven nieuwe perspectieven in het leven.

Na enthousiaste melding bij een vriendin van de nieuwe mogelijkheden van de cursus belt gelijk een client om hier gebruik van te maken.  Fijn.

Josef Müller (1956, Wenen) houdt praktijk in Zurich en voorziet in een natuurlijke verbinding tussen de diepte-psychologie van Freud en Jung en de klassieke Chinese geneeskunde in de traditie van J. R. Worsley. Oorspronkelijk getrained in shiatsu voelt Müller een sterke invloed van Japanse acupunctuur en integreerde daarom verschillende benaderingswijzen in zijn Westerse psychologische achtergrond om bij te dragen dat psyche/ziel hun hemelse natuur/bestemming kunnen belichamen. Deze focus komt van de traditie van zijn Soefi leermeester Pir Vilajat Khan met wie hij de werkelijkheid van de ziel ervaarde; een werkelijkheid die wordt gemarginaliseerd door het zgn wetenschappelijk denken. Vanuit Ken Wilber´s redenering dat de grootste behoefte van de mens het combineren van wetenschap met religie is, heeft Müller als doel het geavanceerde denken (de concepten van quantum fysica en chaos theorie) te integreren met de klassieke Chinese concepten (I Tjing, Daoïsme) in een Europese vorm van body-mind-spirit acupunctuur.

Geplaatst in Acupunctuur, Blog, Klachten