Menu Sluiten

Seksueel misbruik – emotionele incest

De laatste tijd staat seksueel misbruik vooral in de aandacht door misbruik binnen de kerk. Ook is er steeds meer bekend over de ernstige gevolgen van seksueel misbruik.  Bij seksueel misbruik gaat het om seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie. Bijvoorbeeld tussen volwassene en kind, tussen arts en patiënt, tussen verzorgende en verzorgde. Binnen mijn praktijk heb ik een werkwijze ontwikkeld waarin ik mensen die seksueel misbruikt zijn, kan helpen om weer in hun kracht te komen. 

Tegenwoordig wordt seksuele intimidatie en seksuele gerichtheid van de ouder naar het kind ook erkend als seksueel misbruik.  Als het kind voor de ouder een belangrijkere rol speelt dan de andere partner spreken we van emotionele incest.  Het is bekend dat exhibitionisme en voyeurisme binnen het gezin grote gevolgen kan hebben. De ouder wordt seksueel opgewonden door zijn eigen naakt zijn of door het kijken naar het lichaam van zijn kind.  Ook komt voor dat vader de douche binnen komt lopen als tienerdochter staat de douchen. Het kind kan nergens op zich zelf of veilig zijn.

Bij seksueel misbruik wordt een kind door volwassenen gebruikt ter bevrediging van hun seksuele lusten.  Hierdoor krijgt het kind het idee dat hij alleen in een seksuele relatie met de volwassene van enige betekenis kan zijn. Het gevolg van seksueel misbruik ervaart iedereen anders. Het hangt af van wie de dader is en of er goede binding is tussen de ouders en de ouders en het kind. Daarbij speelt een rol of het slachtoffer gedwongen wordt het misbruik te verzwijgen. Veel mensen erkennen hun misbruik niet omdat ze loyaal willen blijven aan de ouder, die ook de dader is. Hierdoor komt het dat mensen het misbruik vergeten of blokken alsof het niet heeft plaats gevonden. Veel mensen realiseren zich niet dat het “onschuldige”misbruik van invloed kan zijn op zijn of haar huidige relatie of relaties in zijn of haar latere leven.
Wanneer je seksueel misbruikt wordt, krijg je het gevoel dat je geen liefde verdient zoals je bent en dan wordt je vaak anti- of super-seksueel gericht, om maar het gevoel te hebben dat je toch iemand bent.

  • Lichamelijke klachten; vaginitis, overgewicht, pijnklachten als artritis, rugklachten, menstruatieklachten, slapeloosheid, blaasontstekingen, vermoeidheid en andere klachten
  • Emotionele klachten; stress klachten, verhoogde spierspanning, depressie, onbestemd gevoel, minderwaardigheidscomplex, angstig.

Als clienten komen met lichamelijke klachten worden deze behandeld met massage, Chinese kruiden of acupunctuur. Net wat passend is bij de persoon. Als gedurende de behandeling blijkt dat seksueel misbruik een rol speelt wordt hier aandacht aan besteed tijdens de massage of acupunctuur behandeling. Als de problematiek helder en open is kan transformatie en loslaten tijdens de behandeling massage of acupunctuur plaats vinden.

Is de problematiek ingewikkeld dan stel ik voor om via Chinees Sjamanisme (energetische transformatie) naar het patroon van de relatie en seksueel misbruik te kijken.  Middels diverse tarot kaarten komt het patroon van het misbruik en de geheimen boven tafel. Doordat ik op het niveau van het onbewuste werk, komen de verdrongen beelden van de client naar boven. De client bepaalt wat inzichtelijk wordt gemaakt  kloppend is. Het gaat erom dat de client zich kan vinden in het patroon, is dit niet het geval dan gaan we kijken naar de ontbrekende factor. Met de kaarten help ik de client  zijn of  haar ervaring in een groter geheel te plaatsen. Daarbij ervaart de client dat hij of zij zich bijvoorbeeld niet meer schuldig, angstig of boos hoeft te voelen. Het is makkelijker om een ouder te vergeven als je kunt zien dat de ouder ook misbruikt is of op een andere manier geen onvoorwaardelijke liefde heeft ontvangen. Als het beeld compleet is kan het worden losgelaten.
Het belangrijkste is om het seksueel misbruik en de gevolgen te erkennen en te  benoemen. Doordat het misbruik geen geheim meer is kan het worden losgelaten.
In de praktijk blijkt dat mensen daar tijd voor nodig hebben. Sommigen komen na verloop van tijd terug om de laatste stukjes van de puzzel op zijn plaats te krijgen en om hun innerlijk zelf te helen.

Weten of een behandeling bij u past? Maak vrijblijvend een kennismakingsconsult. In een half uur tijd krijgt u een goede indruk van de behandeling en weet u meteen of het bij u past.

Hoi Paula,
Het gaat erg goed met mij. Het weten hoe de familie structuren werken heeft veel opluchting en ruimte gegeven in mijn lijf. De pissigheid smelt als sneeuw voor de zon en ik wens mij een nieuwe toekomst met mijn dochter tegemoet. Monique

De situatie
Een vrouw 34 jaar komt omdat ze vermoeid is, overgewicht, totale onbalans, ingestort.
De behandeling: Deze bestond uit acupunctuur en Tuina massage om stagnaties in het lichaam beweging te krijgen en om in verbinding te komen met haar lichaam.  Chinese kruiden voor de energie en om de menstruatie regelmatig te krijgen.
Resultaat: Langzaam kwam ze er weer bovenop. Ze heeft veel gewandeld en is met de adviezen die ik haar gegeven aan het werk gegaan.

Over de behandeling ben ik ben zeer tevreden. Er kwam een trauma naar voren en Paula heeft me geholpen dit te begrijpen en dit te doorstaan. Ik voelde me gesteund, gehoord en het was een vertrouwelijke plek om te praten. Sandra

Onderzoeken naar seksueel misbruik gaan vaak samen met ander vormen van seksueel geweld, zoals aanranding en verkrachting, seksuele intimidatie zoals seksueel getinte opmerkingen. Algemene cijfers over seksueel geweld van het voorjaar 2014 geven een  schokkend resultaat.

  • Cijfers seksueel geweld voor het 16e levensjaar
    20% van de vrouwen en 4% van de mannen heeft seksueel geweld meegemaakt voor het 16e levensjaar. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van het misbruik is 10 jaar bij vrouwen en 11 jaar bij mannen (Bakker en Vanwesenbeeck, 2006).
  • Uit landelijke politiecijfers uit 2007 blijkt dat 43% van de slachtoffers van seksueel huiselijk geweld jonger is dan 18 jaar: 19% is 0-12 jaar en 24% is 12-18 jaar (Ferwerda, 2008)
  • Cijfers seksueel geweld  vanaf 15e levensjaar.
    Bijna de helft ( 45% ) van de Nederlandse vrouwen zegt vanaf vijftien jaar eenmaal of meerdere malen slachtoffer te zijn geweest van fysiek of seksueel geweld.  De cijfers van Nederland ligt hoger dan het europees gemiddelde van 33%. Dit kan komen omdat het thema seksueel geweld in Nederland beter bespreekbaar is dan in andere Europese landen. Bron: NRC maart 2014

Blog: Acupunctuur en helen van seksueelmisbruik, meer info

Blog: Patiënt misbruikt door haar broer, door Paula Holtzer

Online uw afspraak inplannen

Geplaatst in Acupunctuur, Chinese kruiden, Klachten, Tuina Massage